Categorie Intake

Beschrijving:
Het intakegesprek vindt plaats nadat het aanvraagformulier voor een e-module is ingevuld. De coördinator neemt met de opdrachtgever/ inhoudsdeskundige het formulier door. Belangrijk tijdens dit gesprek is dat helder wordt voor wie de e-module bedoeld is (afbakening doelgroep(en)), wat de functie van de e-module is (hoe wordt de e-module in het onderwijs ingezet) en dat het onderwerp wordt afgebakend. Verder wordt besproken of er al concrete wensen zijn over de opzet van de e-module. De mogelijkheden worden kort besproken, zoals gebruik van casuïstiek, beeldmateriaal en interactieve oefeningen. Ook het ontwikkelproces wordt doorgenomen.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten of een e-module de beste oplossing is. Soms is een andere ICT toepassing meer geschikt, bijvoorbeeld het opnemen van kennisclips. Dit kan een didactische keus zijn maar ook beschikbare tijd speelt een rol. Is een e-module de beste keus dan volgt het startoverleg met het ontwikkelteam.
Beschrijving:
Tijdens het startoverleg maken de leden van het ontwikkelteam kennis met elkaar: de projectleider/ onderwijskundig adviseur, de ontwikkelaar en de audiovisueel vormgever. De rollen en verantwoordelijkheden worden besproken. De inhoudsdeskundige maakt deel uit van het team.Vanuit didactisch, inhoudelijk en grafisch/technisch perspectief wordt het ontwerp van de e-module besproken. Het ontwerp bevat keuzes over de verhaalstructuur, inzet van beeldmateriaal (illustraties, foto’s, video’s), interactieve oefeningen en teksten. Bestaand materiaal zoals readers, presentaties en afbeeldingen worden geïnventariseerd. De omvang van de e-module wordt afgebakend.

De projectleider stelt na het startoverleg een conceptplanning op en werkt de eerste versie van het ontwerp uit.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie