Categorie Interactieve oefeningen

Vragen, antwoorden en feedback per 5 vragen
Beschrijving:
Er zijn diverse vraagtypen mogelijk in een e-module. De gebruiker beantwoordt de vraag, dient de vraag in en krijgt vervolgens feedback. De inhoudsdeskundige kiest samen met de projectleider / onderwijskundig adviseur het meest geschikte of uitdagende vraagtype, formuleert de vragen, de antwoordmogelijkheden en de feedback.

Vraagtypen waaruit gekozen kan worden:

   
 • True or false: een vraag of stelling met antwoordmogelijkheden juist/onjuist.
 • Multiple choice: een vraag met meerdere antwoordmogelijkheden, waarvan 1 of meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Er kan algemene feedback of feedback per antwoordmogelijkheid worden gegeven.
 • Hotspot: een vraag over een afbeelding (illustratie, foto) waarbij een specifiek punt (hotspot) moet worden aangeklikt.
 • Drag and drop: een vraag waarbij je tekst of afbeeldingen versleept om bijvoorbeeld combinaties te maken of om de goede volgorde aan te geven.
 • Fill in text or number: een vraag waarbij een woord of nummer ingetypt kan worden.Inzet interactieve afbeelding
Beschrijving:
Om de gebruiker actief bij de e-module te betrekken kunnen er interactieve oefeningen worden ontwikkeld. De basis van de oefening bestaat uit een afbeelding of een video. Hierin worden informatie-elementen en vragen verwerkt.

In een interactieve afbeelding kunnen hotspots worden aangegeven waar audio, teksten, afbeeldingen en vragen in verwerkt kunnen worden. Er kan ook verwezen worden naar andere slides. De inhoudsdeskundige selecteert de afbeelding en ontwerpt de structuur van de interactieve elementen. De gebruiker kan zelf keuzes maken wat wel en wat niet bekeken wordt.  
Inzet interactieve video
Beschrijving:
Een interactieve video wordt onderbroken door vragen en feedback. De video stopt, er wordt een vraag gesteld, de gebruiker geeft antwoord en de video wordt vervolgd. Het antwoord kan gegeven worden in de vorm van een feedbackscherm of kan in de video verteld of getoond worden.

De inhoudsdeskundige schrijft een script voor de video en formuleert de vragen, antwoorden en feedback. De video wordt geproduceerd door multimedia. De montage van de video en invoegen van de vragen gaat in samenwerking met multimedia en de ontwikkelaar.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
 • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
 • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
 • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
 • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
 • 4 illustraties
 • 25 foto's
 • 2 video's van 2 minuten
 • geen animatie