Categorie Beeldmateriaal

(Medische) illustratie per 2
Beschrijving:
Een illustratie kan worden ingezet om bijvoorbeeld lastige onderwerpen te verduidelijken, ter ondersteuning van het verhaal of de casus of in te zetten bij een hotspotvraag. Een bestaande illustratie moet wat stijl betreft passen in de e-module. Als dit niet het geval is of als een illustratie niet gebruikt mag worden vanwege auteursrechten kan er een nieuwe illustratie gemaakt worden.
Aandachtspunt:
Voor het maken of bewerken van een illustratie zijn voorbeelden en een duidelijke toelichting van de inhoudsdeskundige nodig. Een bestaande illustratie die bewerkt moet worden moet auteursrechten-vrij zijn.
Beschrijving:
Een foto kan ter illustratie van een tekst of vraag worden gebruikt maar ook full screen in een beeldverhaal. In een foto kunnen informatie-elementen worden geplaatst. Een serie foto’s kan soms een video vervangen of als stripverhaal worden verwerkt. Van bestaande foto’s moeten de auteursrechten gecheckt worden en de kwaliteit worden beoordeeld. Nieuwe foto’s worden geproduceerd door multimedia. De inhoudsdeskundige bepaalt samen met het team wat er gefotografeerd gaat worden, waar (op locatie of in de studio) en of er personen of attributen nodig zijn.
Aandachtspunt:
De inhoudsdeskundige zorgt ervoor dat alle te fotograferen attributen en personen volgens afspraak op de juiste locatie aanwezig zijn. De inhoudsdeskundige is aanwezig bij het maken van de foto’s. Voorafgaand aan het fotograferen van personen is het noodzakelijk dat er een toestemmingsformulier ondertekend is. De inhoudsdeskundige is hiervoor verantwoordelijk. Bestaande foto’s die bewerkt moeten worden moeten auteursrechten-vrij zijn.
Beschrijving:
Met een video kun je een handeling in beeld brengen, instructies of demonstraties geven. Ook kun je personen interviewen of in de vorm van een kennisclip een lastig onderwerp laten uitleggen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van Youtube filmpjes waarvan de auteursrechten vooraf gecheckt moeten worden.
Aandachtspunt:
Voorafgaand aan de opname wordt een script uitgewerkt door de inhoudsdeskundige in samenwerking met de projectleider / onderwijskundig adviseur. De inhoudsdeskundige is aanwezig bij het maken van de video. Voorafgaand aan het filmen van personen is het noodzakelijk dat er een toestemmingsformulier ondertekend is. De inhoudsdeskundige is hiervoor verantwoordelijk. Bij de productie van een video zijn sounddesign, soundcompositie, voice-over en audionabewerking niet inbegrepen. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd. Bestaand videomateriaal dat bewerkt moet worden moet auteursrechten-vrij zijn.
Beschrijving:
Een 2D animatie kan complexe werkwijzen of processen op een eenvoudige manier verduidelijken. Het kan een animatie zijn van een anatomische structuur of bijvoorbeeld een handeling die uitgevoerd moet worden in een casuïstiek. De inhoudsdeskundige stelt samen met de animator van multimedia het script samen. Continue afstemming is van belang om de juiste animatie te verkrijgen. Het is ook mogelijk een eenvoudige animatie te ontwikkelen in de auteurstool. Dit betreft dan bijvoorbeeld 1 bewegend element in een stilstaande afbeelding. Anatomische structuren kunnen als 3D animatie worden ontwikkeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een draaiend en bewegend gewricht.
Aandachtspunt:
Het produceren van een complexe 2D en 3D animaties is kostbaar. Het moet een weloverwogen keus zijn. Soms zijn er alternatieven zoals een korte video of een reeks foto's die een 2d animatie kunnen vervangen. Als er gekozen wordt voor een complexe 2D animatie, dan dient dit de basis te zijn voor een e-module. Bij de productie van een animatie zijn sounddesign, soundcompositie, voice-over en audionabewerking niet inbegrepen. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd.
Beschrijving:
Een 2D animatie kan complexe werkwijzen of processen op een eenvoudige manier verduidelijken. Het kan een animatie zijn van een anatomische structuur of bijvoorbeeld een handeling die uitgevoerd moet worden in een casuïstiek. De inhoudsdeskundige stelt samen met de animator van multimedia het script samen. Continue afstemming is van belang om de juiste animatie te verkrijgen. Het is ook mogelijk een eenvoudige animatie te ontwikkelen in de auteurstool. Dit betreft dan bijvoorbeeld 1 bewegend element in een stilstaande afbeelding. Anatomische structuren kunnen als 3D animatie worden ontwikkeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een draaiend en bewegend gewricht.
Aandachtspunt:
Het produceren van een complexe 2D en 3D animaties is kostbaar. Het moet een weloverwogen keus zijn. Soms zijn er alternatieven zoals een korte video of een reeks foto's die een 2d animatie kunnen vervangen. Als er gekozen wordt voor een complexe 2D animatie, dan dient dit de basis te zijn voor een e-module. Bij de productie van een animatie zijn sounddesign, soundcompositie, voice-over en audionabewerking niet inbegrepen. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd.
Beschrijving:
Een 2D animatie kan complexe werkwijzen of processen op een eenvoudige manier verduidelijken. Het kan een animatie zijn van een anatomische structuur of bijvoorbeeld een handeling die uitgevoerd moet worden in een casuïstiek. De inhoudsdeskundige stelt samen met de animator van multimedia het script samen. Continue afstemming is van belang om de juiste animatie te verkrijgen. Het is ook mogelijk een eenvoudige animatie te ontwikkelen in de auteurstool. Dit betreft dan bijvoorbeeld 1 bewegend element in een stilstaande afbeelding. Anatomische structuren kunnen als 3D animatie worden ontwikkeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een draaiend en bewegend gewricht.
Aandachtspunt:
Het produceren van een complexe 2D en 3D animaties is kostbaar. Het moet een weloverwogen keus zijn. Soms zijn er alternatieven zoals een korte video of een reeks foto's die een 2d animatie kunnen vervangen. Als er gekozen wordt voor een complexe 2D animatie, dan dient dit de basis te zijn voor een e-module. Bij de productie van een animatie zijn sounddesign, soundcompositie, voice-over en audionabewerking niet inbegrepen. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie