Categorie Ontwerp en content

Beschrijving:
Aan de hand van de eerste versie van het ontwerp wordt vastgesteld welk gedeelte van de inhoud in teksten wordt uitgeschreven. De inhoudsdeskundige is verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten. Teksten hebben verschillende functies zoals het geven van informatie, feedback bij een vraag en toelichting bij een handeling. Het schrijven van de teksten is een intensief proces. De teksten worden opgenomen in het storyboard .
Interactieve oefeningen
Beschrijving:
Om de gebruiker actief bij de e-module te betrekken kunnen er interactieve oefeningen worden ingezet. Een interactieve oefening kan bestaan uit een vraag, antwoorden en feedback. Ook kan eventueel een interactieve afbeelding of video met informatie-elementen worden ontwikkeld.

Er zijn diverse vraagtypen mogelijk in een e-module. De gebruiker beantwoordt de vraag, dient de vraag in en krijgt vervolgens feedback. De projectleider/onderwijskundig adviseur adviseert over het meest geschikte of uitdagende vraagtype. De inhoudsdeskundige formuleert de vragen, de antwoordmogelijkheden en de feedback.
Keuzes maken beeldmateriaal
Beschrijving:
Het gebruik van beeldmateriaal speelt een belangrijke rol in een e-module. Afhankelijk van het onderwerp en het gekozen ontwerp wordt er in het team besproken hoe het onderwerp in beeld gebracht kan worden. Er kan een keuze gemaakt worden uit illustraties, foto’s, video’s en animaties.

Er kan bestaand beeldmateriaal worden gebruikt of nieuw beeldmateriaal worden ontwikkeld.De inhoudsdeskundige gaat op zoek naar bestaand beeldmateriaal. Dit kan eigen materiaal zijn maar ook afbeeldingen van internet of Youtube filmpjes. Het is van belang om de kwaliteit van bestaand beeldmateriaal te beoordelen. Dit kan in overleg met de afdeling multimedia. De inhoudsdeskundige is verantwoordelijk voor het controleren van auteursrechten. Beeldmateriaal op internet is niet automatisch rechten-vrij en kan dus niet zomaar in de e-module gebruikt worden . Soms moet contact worden opgenomen met de maker. Ook moet bij de uitgever worden nagevraagd of er gebruik gemaakt mag worden van illustraties uit studieboeken.De inhoudsdeskundige wordt onderwijskundig, technisch en multimediaal ondersteund bij het inventariseren van bestaand beeldmateriaal en checken van auteursrechten, het vaststellen welk beeldmateriaal passend is voor het ontwerp van de e-module en het voorbereiden van het produceren van het beeldmateriaal.

Bestaand beeldmateriaal wat bewerkt moet worden en nieuw te ontwikkelen beeldmateriaal wordt opgenomen in de medialijst en het storyboard en geproduceerd door medewerkers van de afdeling multimedia.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie