Categorie Ontwikkelingsfase

Beschrijving:
Het bewerken van bestaand beeldmateriaal en het produceren van nieuw beeldmateriaal wordt uitgevoerd door de afdeling multimedia. De medialijst wordt vooraf doorgenomen met de betrokkenen (illustrator, cameramensen, fotograaf) en de productie wordt vervolgens ingepland en uitgevoerd. De inhoudsdeskundige heeft tijdens de productie een controlerende rol.

Bij het maken van foto’s en video’s zorgt de inhoudsdeskundige ervoor dat alle attributen en personen volgens afspraak op de juiste locatie aanwezig zijn. Bij de inzet van personen moet vooraf een toestemmingsformulier ondertekend worden. De inhoudsdeskundige is hiervoor verantwoordelijk. De inhoudsdeskundige is aanwezig bij het maken van de opnamen.

Tijdens de productie en na oplevering bekijkt de inhoudsdeskundige het product en geeft aan of het voldoet aan de eisen en wensen. Deze afstemming kan meerdere keren over en weer nodig zijn. Na oplevering van het beeldmateriaal geeft de inhoudsdeskundige goedkeuring. Het beeldmateriaal is dan definitief.
Ontwikkelen in auteurstool
Beschrijving:
De ontwikkelaar plaatst aan de hand van het storyboard de teksten, interactieve oefeningen en het beeldmateriaal in de auteurstool en voegt vormgeving en functionaliteit in. De inhoudsdeskundige is beschikbaar voor vragen van de ontwikkelaar tijdens de ontwikkeling in de auteurstool. De ontwikkelaar levert een concept e-module op.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie