Categorie Testen concept

Testen concept e-module
Beschrijving:
De concept e-module wordt door de ontwikkelaar geplaatst in de testomgeving. De inhoudsdeskundige is verantwoordelijk voor het samenstellen van het testteam en de coördinatie daarvan. De inhoudsdeskundige, collega's en eventueel gebruikers testen de e-module op inhoud (kloppen de teksten, vragen/antwoorden/feedback) en functioneel (werkt alles naar behoren, starten video's goed op, werkt de navigatie goed). Aan de hand van een testformulier loopt het testteam de hele e-module door en geeft op het formulier eventuele fouten of aanpassingen aan.
Verwerken testresultaten
Beschrijving:
De testresultaten worden besproken met de ontwikkelaar en doorgevoerd in de concept e-module. Na een laatste check door de inhoudsdeskundige en de projectleider levert de ontwikkelaar de definitieve e-module op. De opdrachtgever/inhoudsdeskundige geeft goedkeuring voor de definitieve e-module. De e-module wordt door de ontwikkelaar omgezet in een SCORM pakket en overgedragen aan de afdeling beheer.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie