Categorie Testen en plaatsen

Plaatsen en testen in testomgeving ELO
Beschrijving:
De afdeling beheer plaatst het SCORM pakket (de definitieve e-module) in de testomgeving van Blackboard en/of Ilias (voor externe gebruikers wordt de e-module in de leeromgeving van Elevate geplaatst en door de beheerder van deze omgeving getest). De e-module wordt functioneel en technisch getest en gekeken wordt of de ingestelde registratie-eisen correct worden weergegeven in de leeromgeving. Eventuele fouten of wijzigingen worden door de ontwikkelaar aangepast en verwerkt. Als alle correcties zijn uitgevoerd levert de ontwikkelaar de volgende versie van het SCORM pakket op aan de afdeling beheer. De e-module wordt dan opnieuw getest. Dit proces herhaalt zich eventueel nog een derde keer. De inhoudsdeskundige wordt op de hoogte gehouden van de testresultaten.
Plaatsen en vrijgeven e-module in ELO
Beschrijving:
Voor het plaatsen van het definitieve SCORM pakket in de leeromgeving geeft de inhoudsdeskundige de juiste course in Blackboard aan en/of de doelgroepen in Ilias. De inhoudsdeskundige stelt een begeleidende tekst op bij de e-module die geplaatst wordt in de course in Blackboard en/of in Ilias. Deze tekst beschrijft kort de inhoud van de e-module en eventuele instructies voor het behalen/ de certificering. Met de afdeling beheer wordt afgesproken wanneer de e-module wordt vrijgegeven voor de gebruikers.

De projectleider draagt de e-module en bijbehorende informatie over aan de afdeling beheer via een overdrachtsformulier. De brondocumenten van de e-module worden ook ter archivering overgedragen aan de afdeling beheer.
De geschatte investering per onderdeel is gebaseerd op een e-module met:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
De geschatte investering qua beeldmateriaal is gebaseerd op:
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie