Toelichting

Hoe kunt u de E-module Wijzer gebruiken?

Bekijk uit welke elementen een basis e-module is opgebouwd. Lees welke rol u als inhoudsdeskundige bij de diverse werkzaamheden heeft en wat de rol van de teamleden is. Er zijn ook extra elementen beschreven die naast de basis e-module ontwikkeld kunnen worden.

Als u inlogt kunt u de E-module Wijzer gebruiken om uren te berekenen. De werkzaamheden voor een basis e-module zijn al berekend, u kunt zelf extra elementen toevoegen.


Inloggen

Maak via Nieuwe gebruiker een inlogaccount aan. U ontvangt een bevestiging per mail. Log in en maak uw e-module aan. U ziet de uren van de basis e-module en u kunt extra elementen toevoegen.


Ontwikkelen van een e-module in een team

inhoudsdeskundige
Inhoudsdeskundige: Inhoudelijk expert, ontwikkelt de content
coördinator
Coördinator: Coördineert de ontwikkellijn e-modules en stuurt het team aan
projectleider/onderwijskundig adviseur
Projectleider Leidt de ontwikkeling, didactisch expert
multimedia
Multimedia: Advisering vormgeving en productie beeldmateriaal
ontwikkelaar
Ontwikkelaar: Advisering techniek en ontwikkeling in auteurstool
beheerder
Beheer: Testen, plaatsen en beheer in elektronische leeromgeving

Basis e-module:
 
  • een gemiddelde duur van 30 minuten voor de gebruiker
  • maximaal 15 vragen van diverse vraagtypen
  • maximaal 2 interactieve oefeningen (interactieve afbeelding of video)
  • nieuw beeldmateriaal met een maximale productietijd van 27 uur (illustratie, foto, video)
 
 
  • 4 illustraties
  • 25 foto's
  • 2 video's van 2 minuten
  • geen animatie

Categorieën

In de linker kolom zijn twee categorieën gedefinieerd: Werkzaamheden en Extra elementen.

Onder werkzaamheden zijn alle stappen in het proces van de ontwikkeling van een e-module beschreven. Deze worden begeleid met een tijdsaanduiding per teamlid om aan te geven hoeveel tijd nodig is om dit onderdeel uit te voeren.

De extra elementen zijn interactieve oefeningen en beeldmateriaal die buiten de grenzen van een basis e-module vallen.

Invulvelden

Wanneer u bent ingelogd en een e-module heeft aangemaakt en geselecteerd verschijnt er aan de rechterzijde een kolom. Hierin is het mogelijk om extra elementen toe te voegen. Wilt u bijvoorbeeld geen 15 (standaard) maar 20 vragen dan vult u hier 1 in, dat betekent 5 vragen extra.

Vragen, antwoorden en feedback per 5 vragen